KLIK HIER VOOR DE LAATSTE VACATURES

dK Security

Houd COVID-19 buiten de deur. We zijn verplicht om te controleren of bezoekers, klanten en medewerkers geen ziekte verschijnselen vertonen als zij arriveren zoals o.a. koorts.

Er zijn verschillende manieren om hier achter te komen. Naast te vragen of dit met een thermometer te controleren, bieden wij twee oplossingen om dit op een snelle en eenvoudige manier uit te voeren welke veel tijd en kosten gaan besparen.

Door een speciale thermische TS-camera te monteren is het mogelijk om de lichaamstemperatuur te controleren. Dit geeft een constante controle op elke medewerker of bezoeker die de camera passeert en meldt elke mogelijke koortsverhoging en/of afwijking. Deze gevallen kunnen vervolgens nog met een medische contactloze thermometer aanvullend checken. Dit geeft u, uw medewerkers en uw klanten op een eenvoudige manier vertrouwen en een gevoel veiligheid en zekerheid.

De beelden worden niet opgenomen, dus in het kader van de AVG wetgeving is dit geen probleem.

Om COVID-19 uit te bannen zijn er reglementen opgesteld voor het maximaal aanwezige personen / bezoekers in bepaalde ruimten zoals o.a. in een showroom, restaurant of winkel. Ook dit is eenvoudig uit te breiden op het TS-module+ systeem. Een telsysteem dat met een camera bijhoudt hoeveel personen er aanwezig zijn. Door middel van een lamp, akoestisch signaal of een scherm met tellers kan worden weergegeven en het maximum niet overstijgt.

dK Elektra Covid-19.pdf