KLIK HIER VOOR DE LAATSTE VACATURES

privacy statement

De Kever Installaties is verantwoordelijk en respecteert de privacy van al haar medewerkers, zelfstandigen, contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers en websitebezoekers. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie bij ons vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd in overeenstemming met ons privacy beleid, zodat het vertrouwen wat je in ons stelt behouden wordt.

In dit privacy statement leggen wij graag aan je uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen, op welk moment en voor welke doeleinden. Ook maken wij helder inzichtelijk aan wie wij jouw gegevens verstrekken en wie wij deze laten verwerken. Daarbij is er een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten en waar je terecht kunt. Neem deze daarom zorgvuldig door.

Dit zijn wij
De Kever Installaties is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat zich onder andere heeft gespecialiseerd in de nieuwbouw, verbouw en onderhoud van de elektrische installatie op benzinestations. Daarnaast zijn we ook werkzaam in de industrie, utiliteit en detailhandel.
De Kever Installaties is gevestigd in Ekkersrijt 1209,5692 AG , Son en Breugel, Nederland en geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 17082753

Dit doen wij
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Je mag deze vrijwillig verstrekken, maar voor enkele gegevens hebben wij een wettelijke verplichting om deze te verzamelen en te verwerken. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat onze dienstverlening het beste aansluit op jouw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die wij hebben richting ons opdrachtgevers, leveranciers of andere derden.

Bezoek website en het invullen van het aanmeldformulier
Wanneer je onze website bezoekt zullen wij direct gegevens van jou verwerken. Wij verwerken jouw IP-adres, locatie en registreren je bezoek aan de website en de route die je volgt. Dit doen wij om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren en verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op jouw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigd. We verwerken daarnaast ook een aantal N.A.W. gegevens zodra je jezelf aanmeld via het inschrijfformulier:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Bedrijfsnaam

De Kever Installaties verstrekt deze persoonsgegevens nimmer aan derden en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo langs als de specifieke regelgeving vereist.

Jouw privacy rechten
Je hebt recht op inzake van je persoonsgegevens en je hebt recht om correctie, beperking of verwijdering en overdracht van je persoonsgegevens op te vragen. Ten slotte is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens.

 

Wijzigingen
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.